Projektidé

Bakgrund och nuläge 

Vi hade många utmaningar med den gamla fastgödselmottagningen som föranledde till en rad driftstopp och produktionsstörningar. Inmatningen kunde i princip endast hantera fast, torrt, finfördelat och homogent substrat (i praktiken t. ex. kycklinggödsel). 

Vi kunde konstatera att vi hade mycket halmberikad gödsel ute hos Mores ägare som vi inte kunde ta in på grund av den gamla tekniken, här fanns outnyttjad energi att ta vara på. 

För att kunna ta in all fastgödsel så skulle vi behöva öka uppehållstiden och lägga till en ytterligare rötkammare för en bättre utrötning av halmberikande produkter (djupstö bädd, hästgödsel) m. m. 

Vi tittade på flertalet layouter för den optimala placeringen av rötkammare och fastgödselmottagning. Fastgödselmottagningen behövde få utrymme för att kunna ta in och mixa rätt substratmix. Vi tittade också på olika avlastningsmetoder och sönderdelningsteknik.

Vi tog beslut att använda oss av en känd teknisk lösning från Lobe som fler hade använt sig av och fanns applicerade på flera biogasanläggningar.

Ändringar i projektet

Utmaningar och förbättringar 

Mitt under projektet insåg vi att de tält som vi tittat på och bestämt oss för skulle bli både vindkänsligt och instabilt vid påkörning, då vi använder oss av lastmaskin för att fylla vår tippficka. Vi fick tänka om och det blev i stället en rejäl plåtbyggnad som ska klara vind och otur.

Rötkammare två gjorde det möjligt att hygienisera i rötkamrarna samt öka uppehållstiden från 21 till 28 dagar för att uppnå en bättre utrötningsgrad.  

Detta möjliggjorde att placera hammarkvarn och pump i gula ladan, vilket leder till att flödet blev bättre, säkrare och effektivare samt frigjorde utrymme att använda den gamla fastgödselhallen till spolhall för fastgödselflak.