Bakgrund

Redan 2007 togs de först stegen mot att bygga en anläggning. En grupp lantbrukare från trakten ville veta mer om biogas. Det stod snart klart att idéerna om en anläggning på den egna gården var orealistiska. Visst, att producera biogas skulle kunna fungera men avsättningen av gas och därmed intäkter var det värre med.

I området norr om Kalmar med byarna Förlösa, Läckeby och Rockneby finns fler lantbrukare. Gruppen tog ett större grepp och fann rätt så snart att gödselmängderna i området skulle kunna räcka till en hög produktion av biogas. Så stor att det också på allvar kunde betyda något för gasmarknaden. Inriktningen härifrån och framåt blev att fordonsgas skulle produceras.

Nästa steg blev att starta ett Leaderprojekt för att göra en djupgående studie av förutsättningarna för att gemensamt producera fordonsgas till bussar och bilar i Kalmar. I början av 2011, dvs. efter 2 år stod det klart att det bästa alternativet var ett att bygga en biogasanläggning på en plats och transportera gödsel in till anläggningen och biogödsel tillbaka till gårdarna. 

Bolaget More Biogas Småland AB bildades och planerna skulle realiseras. Tydliga mål formulerades:

Kalkylen måste gå ihop, gasen måste vara såld till rätt pris innan bygge och nödvändigt kapital måste ordnas! Ytterligare 2 år tog det innan målen var uppfyllda och i början av maj 2013 påbörjades bygget av anläggningen i Mosekrog, 1 mil norr om Kalmar alldeles inte E 22:an.

Driftbolag

Våren 2015 bildades ett gemensamt driftbolag. More Biogas Småland Drift AB, med ägande från More Biogas Småland AB och Kalmar Biogas AB. Bolaget sköter drift till båda anläggningarna och har beredskap årets alla timmar via driftteknikerna, som är anställda i driftbolaget, samt i samverkan med Purac PureGas och OPC.  Ordförande är Kjell Axelsson. 

Driftbolaget samordnar val av substrat och transporter för att få en optimal drift. Till sin hjälp har de ett eget labb i More Biogas lokaler, där man följer processerna. 

Kontaktuppgifter till VD/ verksamhetsledare Denniz Erol
Telefon: 070-510 73 70
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journummer till beredskap: 0480-600 22

Styrelsen

More Biogas styrelse består för närvarande av sju personer, varav en är ordförande och en adjungerad samt två suppleanter. Nedan hittar du kontaktuppgifter till respektive styrelsemedlem.

Kjell Axelsson, ordförande
Björkenäsvägen 40
393 59 Kalmar
Telefon: 070-609 35 49
E-post: kjell@famaxab.se

Magnus Axelsson, ledamot
Ådalsvägen 3
395 98 Läckeby
Telefon: 0480-770 101
E-post: magnus.axelsson@lackeby.se

Lars-Evert Karlsson, suppleant
Telefon: 070-589 44 97
E-post: lars-evert.karlsson@wartsila.com

Daniel Henrixon, ledamot
Hultsby 109
395 94 Rockneby
Telefon: 070-218 12 21
E-post: daniel.henrixon@live.se

Per Göran Sigfridsson, ledamot
Stora Vångerslät 358 
395 98 Läckeby
Telefon: 073-366 62 75
E-post: p-g.sigfridsson@mbdrift.se

Ulf Persson, ledamot
Ödingstorp 141
395 90 Kalmar
Telefon: 070-847 33 05
E-post: ulfp9595@gmail.com

Daniel Juneberg, ledamot
Förlösa Kyrkby 512
395 90 Kalmar
Telefon: 070-495 32 86
E-post: daniel.juneberg@telia.com

Denniz Erol, extern VD
Telefon: 070 5107370
E-post: denniz.erol@mbdrift.se