Processar vi 100 000 ton substrat så får vi nästan lika många ton biogödsel. Merparten av denna skall transporteras tillbaka till lantbrukarna. Dessa förfogar över 3 500 hektar åkermark för spridning av biogödsel. More Biogas lånar stallgödsel av lantbrukarna och återför motsvarande mängd till respektive lantbrukare. Innehållet av växtnäringsämnen är högre än i stallgödseln. Framförallt finns det mer tillgängligt kväve i biogödseln.

I takt med att vi får in externa substrat, t.ex. matavfallsslurry, kommer spridningsareal att öka och More Biogas räknar med att kunna tillhandahålla biogödsel även till externa kunder.

Innehållsdeklaration SPCR maj-jun 2023

Innehållsdeklaration SPCR jul-okt 2023

Innehållsdeklaration SPCR nov-jan 2024

Innehållsdeklaration SPCR feb-apr 2024

Kontakt

VD Denniz Erol
Telefon: 070-510 73 70
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.