Den uppgraderade gas som lämnar uppgraderingen komprimeras till 250 bar. Gasen leds därefter i rör till gaslagret som består av 6 stycken lastväxlarflak med automatiskt växlingssystem för fyllning. Transporten går sedan härifrån framför allt intill Kalmar, men också till andra tankastationer för bussar och bilar. More Biogas leveransgräns mot ST1 är vid detta gaslager.