Fredagen den 31 maj firade More Biogas Småland AB 10 år. En eftermiddag med mat & mingel, guidad rundvandring i anläggningen, föreläsningar om More Biogas historia samt ”Framtiden för biogas i symbios med e-bränslen”. Det avslutades med tårta för 50-talet gäster från hela Norden. På 10 år har 25 miljoner liter bensin ersatts med biogas. "More Biogas är ett miljöteknikföretag som vi är stolta över i Kalmar, de vänder det som förut var avfall, cirkulerar det och gör till en resurs. Ett framtidsföretag", säger Anna Thore (ordf. Vatten- och miljönämnden).

Två lantbrukare som varit med från början berättar. "När vi började så tittade vi på det lilla men det växte. Vi organiserade oss för man kan inte köpa biogas från 15 olika bönder. Det tog ett rejält steg när de tekniska och biologiska kompetensen fasades samman", berättar Per-Göran Sigfridsson. "Det var olika egenskaper hos oss som varit med, såsom entusiasm och detaljkunskap, som tillsammans fått synergieffekter och har gjort att projektet gått framåt", fyller Lennart Svenzén i. 

2008 väcktes en idé att bygga biogasanläggningar av några lantbrukare och ett Leaderprojekt söktes. LRF blev ägare av Leaderprojektet och Pelle Hallén projektledare. Det mest optimala var att bygga en gemensam anläggning och bolaget More Biogas Småland AB bildades 2011. "Vi fick ett bra samarbete med kommunen i ett lösningsinriktat samarbete.  Det var en del bakslag i början men utvecklades framåt när insikten fanns att alla vinner på konceptet. Ingen är förlorare", säger Lennart Svenzén. "När Kjell Axelsson kom in så gick det från liten skala till väldigt stort. Vi har överträffat de mål vi hade och vi jobbar fortsatt framåt", berättar Per-Göran Sigfridsson. Den första gasen levererades i april 2014. Invigning skedde med pompa och ståt i maj 2014, lokala politiker deltog.

More Biogas fick 2022 Kalmar kommuns Klimatpris. En delegation från Vatten- och miljönämnden med Anna Thore i spetsen gjorde ett överraskande besök på anläggningen. Nomineringen löd bland annat "More Biogas är det lokala företaget som år efter år producerar hållbart drivmedel från traktens restavfall, gödsel och matavfall. Biogas innebär trippelmiljönytta då det tränger undan fossila bränslen, nyttjar energi från gödselbrunnar som annars skulle läckt ut metangas, vilket förbättrar våra kuster, då det bidrar till minskat näringsläckage. Dessutom breddar det den lokala lantbrukarens affärsupplägg. Genom att More Biogas ytterligare stärkt sin produkt kan lantbrukare bli mer oberoende av importerad konstgödsel och bruka marken med lokalproducerad och cirkulär gödsel". 

Klimatklivet, investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning söktes 2022. För att kunna ta in all fastgödsel så behövdes uppehållstiden öka samt en ytterligare rötkammare läggas till för en bättre utrötning av halmberikande produkter (djupströbädd, hästgödsel) m.m. Fastgödselmottagningen behövde få utrymme för att kunna ta in och mixa rätt substratmix. En känd teknisk lösning från Lobe togs in som redan fanns applicerade på flera andra biogasanläggningar. En rejäl plåtbyggnad byggdes också för att klara vind och påkörning av lastmaskin. 

More biogas är en tung aktör i biogasbranschen. "En djärv satsning som betytt mycket för miljön i Kalmar Län, Klimatklivet betyder mycket om skall våga investera i ny teknik", säger Kjell Axelsson, ordförande i styrelsen. Rötkammare två har gjort det möjligt att hygienisera i rötkamrarna samt öka uppehållstiden från 21 till 28 dagar för att uppnå en bättre utrötningsgrad. Hammarkvarn och pump placerades i en lada, vilket lett till att flödet blivit bättre, säkrare och effektivare samt frigjort utrymme att använda den gamla fastgödselhallen till spolhall för fastgödselflak.

Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria kom på studiebesök på anläggningen i augusti 2018. Sedan dess har anläggningen haft flertalet studiebesök. Bland annat energiministrar Ibrahim Baylan och Khashayar Farmanbar, landshövding Stefan Carlsson, LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson, kommunalrådet Johan Persson och styrelsen för Baltic Waters 2030-projektet.

Bolaget har 21 delägare varav 15 är lantbrukare i Förlösa, Läckeby och Rockneby strax norr om Kalmar. Lantbrukarna äger tillsammans ca 42%. Övriga delägare är bl. a. Purac, Famax AB, CA Fastigheter, Kalmar Energi, samt två privata investerare.

More biogas är ett toppmodernt industriföretag med ett ordentligt miljöavtryck. Anläggningen producerar färdig komprimerad fordonsgas för lokal användning och Regiontrafikens bussar. Råvaror är gödsel från lantbrukarnas gårdar och matavfall från hushåll i de närliggande kommunerna. Biogas har som fordonsbränsle bäst miljöegenskaper av alla förnybara bränslen! Ett lokalt klimatavtal med Kalmar kommun har skrivits där More Biogas lovar att öka produktionen med 5 GWh, optimera substartsmixen samt få in djupströbädd från åkrarna och skapa klimatnytta.