More Biogas Småland AB bildades i februari 2011 efter flera års förberedelser. Bolaget har 21 delägare varav 15 är lantbrukare i Förlösa, Läckeby och Rockneby strax norr om Kalmar. Övriga delägare är bl. a. Läckeby Water AB, Famax AB, en privat investerare, CA Fastigheter, Hund Holding och Kalmar Energi. Lantbrukarna äger tillsammans ca 35%. 

More Biogas har byggt en samrötningsanläggning som stod klar vintern 2014. Anläggningen producerar färdig komprimerad fordonsgas för lokal användning. Råvaror är gödsel från lantbrukarnas gårdar och matavfall från hushåll i de närliggande kommunerna.

Biogasanläggningen finns i Mosekrog, strax intill E22 ca. en mil norr om Kalmar och inryms i lokaler från tidigare verkstadsindustri.

More Biogas har även en egen gasmack belägen precis vid anläggningen. Förutom vanliga kontokort går det att betala med kort utfärdade av Din-X.

Biogas har som fordonsbränsle bäst miljöegenskaper av alla förnybara bränslen!