Vi har nu 16 gårdar som levererar gödsel till anläggningen, 15 av dessa är också delägare. De flesta, 10 gårdar, har mjölkkor och andra nötkreatur. Grisgårdarna är 4 till antalet och vi har också några som levererar fjäderfägödsel. Med något undantag finns gårdarna nära runt anläggningen, medelavståndet är 8 km.

Antalet djur som producerar gödsel till oss

  • 3 000 kor och kvigor
  • 500 tjurar
  • 700 suggor
  • 4 500 slaktsvinsplatser
  • 60 000 höns
  • 50 000 kycklingplatser

Vi har också förfrågningar från flera andra gårdar som vill leverera gödsel.

Bilden visar gårdarnas placering och de transportvägar som leder till och från anläggningen.