Rågas

More Biogas

 

Rågas

 

Från bufferttanken pumpas substratblandningen in till hygienisering där materialet värms upp till 70 C i en timme innan det går vidare till rötning. Rötningen sker termofilt vid 55 C i en rötkammare som rymmer 6 000 m3. Uppehållstiden i rötkammaren är ca 25 dagar. Rågasproduktion beräknas till 3-400 Nm3 per timme med en metanhalt på 65 %. Från rötkammaren pumpas material till rötrestlager på 1500 m3 där också restgas samlas in.

 

All värme som åtgår i olika processer produceras i en panncentral på området. Pannan har en effekt på 1 MW och eldas med flis.

 

Delägare

  • 18 lantbrukare
  • Famax AB
  • Purac AB
  • Almi Invest.
  • Olof Pettersson
  • CA Fastigheter
  • Hund Holding
  • Kalmar Energi