Process

More Biogas

 

Process

 

Anläggningen är dimensionerad i etapp 1 för 90 000 ton substrat/år bestående av flytgödsel från nöt och svin, fastgödsel från kyckling/höns, samt matavfall från KSRR som är ett förbund av 5 kommuner samt ytterligare 2 kommuner som har avtal med KSRR.

 

Fordonsgasproduktionen är beräknad till 2-3 miljoner m3/år. Om anläggningen kompletteras med ytterligare en rötkammare kan övrig utrustning behandla 4 miljoner m3/år

 

Fordonsgasen säljs dels i egen mack samt via flakning som hanteras av Eon.

 

Processuppbyggnaden är mottagningstank, sönderdelning, buffertank för 4 dygns produktion, hygienisering 70°C i 1 timma, rötkammare på 6000m3 för termofil drift, biogödselbuffertank för 4 dygns produktion.

 

Uppvärmning sker med egen flispanneanläggning dimensionerad för 0,8 MW.

 

Uppgraderingen är av typ kemisk absorption.

 

Se under respektive underrubrik för mer information.

Delägare

  • 18 lantbrukare
  • Famax AB
  • Purac AB
  • Almi Invest.
  • Olof Pettersson
  • CA Fastigheter
  • Hund Holding
  • Kalmar Energi