Gasuppgradering

More Biogas

 

 

Gasuppgradering

 

Rågasen innehåller ungefär en tredjedel koldioxid som behöver renas bort för att gasen skall kunna användas som fordonsbränsle. Reningen sker i gasuppgraderingen som också finns på anläggningen. Vi använder oss av CApure teknologi som ger en rengas med mycket hög metanhalt, mer än 99 % och det s.k. metanslippet är mycket lågt, 0,1 %. Härifrån leds gasen till komprimering och vidare ut till gaslagret och lokal placerad gasmack.

Delägare

  • 18 lantbrukare
  • Famax AB
  • Purac AB
  • Almi Invest.
  • Olof Pettersson
  • CA Fastigheter
  • Hund Holding
  • Kalmar Energi