Biogödsel

More Biogas

 

Biogödsel

 

Processar vi 100 000 ton substrat så får vi nästan lika många ton röstrest, biogödsel. Merparten av denna skall transporteras tillbaka till lantbrukarna. Dessa förfogar över 3 500 hektar åkermark för spridning av biogödsel. More Biogas lånar stallgödsel av lantbrukarna och återför motsvarande mängd till respektive lantbrukare. Innehållet av växtnäringsämnen är högre än i stallgödseln. Framförallt finns det mer tillgängligt kväve i biogödseln.

 

I takt med att vi får in externa substrat, t.ex. matavfallsslurry, kommer spridningsareal att öka och More Biogas räknar med att kunna tillhandahålla biogödsel även till externa kunder.

 

Biogödseln certifieras enligt SPCR 120 och är KRAV-godkänd.

 

Delägare

  • 18 lantbrukare
  • Famax AB
  • Purac AB
  • Almi Invest.
  • Olof Pettersson
  • CA Fastigheter
  • Hund Holding
  • Kalmar Energi