Avvattning

More Biogas

 

 

Avvattning

 

Innehållet i biogödseln påverkas av de substrat vi använder. Det blir t.ex. högre halt kväve, men också fosforinnehållet påverkas så att det blir högre än i nötkreatursgödsel men lägre än i grisgödsel. Att återföra rätt mängd växtnäringsämnen till gårdarna blir svårt om fosforinnehållet skall styra.

 

Med avvattning av biogödseln kan vi skapa 3 olika typer av biogödsel med olika sammansättning av växtnäringsämne. På så vis kan varje lantbrukare få rätt mängder tillbaka till gården. Avvattningen medför också den fördelen att vi aktivt kan separera fosfor ur biogödseln. Fosfor hamnar i en fast del med hög ts-halt som tillåts transporteras längre sträckor.

 

Ytterst ute innebär detta att vi kan processa större mängder material, skilja av fosfor och fördela denna på arealer med fosforunderskott.

Avvattningstekniken kommer att testas på anläggningen efter hösten 2015 och installeras sommaren 2016. Om resultaten håller vad som är tänkt.

 

Delägare

  • 18 lantbrukare
  • Famax AB
  • Purac AB
  • Almi Invest.
  • Olof Pettersson
  • CA Fastigheter
  • Hund Holding
  • Kalmar Energi