Medverkande gårdar

More Biogas

Medverkande gårdar

 

 

Vi har nu 16 gårdar som levererar gödsel till anläggningen, 15 av dessa är också delägare. De flesta, 10 gårdar har mjölkkor och andra nötkreatur. Grisgårdarna är 4 till antalet och vi har också några som levererar fjäderfägödsel. Med något undantag finns gårdarna nära runt anläggningen, medelavståndet är 8 km.

 

Antalet djur som producerar gödsel till oss

3 000 kor och kvigor

500 tjurar

700 suggor

4 500 slaktsvinsplatser

60 000 höns

50 000 kycklingplatser

 

Vi har också förfrågningar från flera andra gårdar som vill leverera gödsel.

 

Bilden här intill visar gårdarnas placering och de transportvägar som leder till och från anläggningen.

 

Delägare

  • 18 lantbrukare
  • Famax AB
  • Purac AB
  • Almi Invest.
  • Olof Pettersson
  • CA Fastigheter
  • Hund Holding
  • Kalmar Energi