Bakgrund

More Biogas

Bakgrund

 

Redan 2007 togs de först stegen mot att bygga en anläggning. En grupp lantbrukare från trakten ville veta mer om biogas. Det stod snart klart att idéerna om en anläggning på den egna gården var orealistiska. Visst, att producera biogas skulle kunna fungera men avsättningen av gas och därmed intäkter var det värre med.

 

I området norr om Kalmar med byarna Förlösa, Läckeby och Rockneby finns fler lantbrukare. Gruppen tog ett större grepp och fann rätt så snart att gödselmängderna i området skulle kunna räcka till en hög produktion av biogas. Så stor att det också på allvar kunde betyda något för gasmarknaden. Inriktningen härifrån och framåt blev att fordonsgas skulle produceras.

 

Nästa steg blev att starta ett Leaderprojekt för att göra en djupgående studie av förutsättningarna för att gemensamt producera fordonsgas till bussar och bilar i Kalmar. I början av 2011, dvs. efter 2 år stod det klart att det bästa alternativet var ett att bygga en biogasanläggning på en plats och transportera gödsel in till anläggningen och biogödsel tillbaka till gårdarna.

 

Bolaget More Biogas Småland AB bildades och planerna skulle realiseras. Tydliga mål formulerades:

Kalkylen måste gå ihop, gasen måste vara såld till rätt pris innan bygge och nödvändigt kapital måste ordnas! Ytterligare 2 år tog det innan målen var uppfyllda och i början av maj 2013 påbörjades bygget av anläggningen i Mosekrog, 1 mil norr om Kalmar alldeles inte E 22:an.

 

Delägare

  • 18 lantbrukare
  • Famax AB
  • Purac AB
  • Almi Invest.
  • Olof Pettersson
  • CA Fastigheter
  • Hund Holding
  • Kalmar Energi